Over de Inspiratiedag geloofsopvoeding

Al eerder berichtten wij over deze dag in Amersfoort. Van Jutta hoorde ik dat er al 20 ouders zich hebben opgegeven met hun kinderen, maar dat er nog steeds aangemeld kan worden voor deze leerzame dag.

De jongerenpastor in samenwerking met de Commissie voor de Cathechese organiseert een 'Inspiratiedag geloofsopvoeding' op 6 oktober aanstaande in Amersfoort. 

De 'Inspiratiedag geloofsopvoeding' wordt georganiseerd voor ouders, catecheten, kinderkerkleiding en pastores en is bedoeld om met elkaar (en in het geval van de ouders ook nog; samen met hun kinderen) te praten, te werken en inspiratie op te doen voor de geloofsopvoeding van de kinderen.

Leest u verder op de jongerensite.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties