Extra Nieuwsbrief Raad van Kerken Delft

In verband met de restauratie van de Nieuwe Kerk in Delft en de oprichting van een stichting daarvoor heeft de Raad van Kerken Delft een extra nieuwsbrief verzorgd met het verzoek om die breed onder de aandacht te brengen. Wij voldoen hier graag aan en verwijzen u daarom naar de website van de RvK door hier een koppeling te maken. 

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties