Tweet van Robin op 31 augustus!!!

Annuntio vobis gaudium magnum: puer natus est nobis! En we noemen hem Guus (Augustinus Jacobus Johannes). 


Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties