Priesterwijding Victor Scheijde in Utrecht 1 september

 

 

Victor Scheijde is bij ons geen onbekende als vriend van Robin Voorn. We zagen hem onder andere als peter bij de doop van Hugo. En nog maar pas, op 18 augustus, trad hij op als diaken naast Robin in de viering van Het ontslapen van de H. Maagd Maria. Reden genoeg om zijn priesterwijding nog eens extra aan te kondigen op onze website. Hiervoor neem ik de tekst over van de landelijke site:

"Op zondag 1 september a.s. zal in de kathedrale kerk van Ste Gertrudis te Utrecht de priesterwijding plaats vinden van diaken drs. ing. Victor Pieter Scheijde. De feestelijke eucharistieviering begint om 15.00 uur. 

Victor is in het pastoraat van de parochie van Groningen en Friesland werkzaam sinds 1 september 2010 en werd op 2 maart van dit jaar tot diaken gewijd in Groningen. Hij is met zijn vrouw en twee kinderen woonachtig in de pastorie boven de oud-katholieke parochiekerk in de stad Groningen."

RV

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties