Katholiek Alternatief De Ronde Venen zoekt steun

Natuurlijk kan elke parochie steun gebruiken, ook de onze!, maar toch  geven we plaats aan een oproep om lid te worden van de Vriendenkring van het Katholiek Alternatief in Mijdrecht, omdat het zo'n bijzondere gemeenschap is. In onderstaande brief kunt u daarover lezen. Alleen al uw belangstelling om deze groep te volgen via de nieuwsbrief zal een steun zijn. U kunt ook de website bezoeken voor extra informatie.

RV

Wordt vriend(in) van het Katholiek Alternatief De Ronde Venen (KADRV)

Sinds oktober 2011 komt een groep rooms-katholieke gelovigen uit Mijdrecht, Wilnis en De Hoef samen in een gehuurd kerkgebouw (De Veenhartkerk) met als voorgangers twee oud-katholieke priesters; Henk Schoon en Wim de Boer. In het eerste jaar werd er eenmaal per maand een dienst gehouden en sinds september 2012 is dit tweemaal per maand geworden. Het kerkbezoek ligt tussen de 25 en 50, met uitschieters naar boven.

Er is een werkgroep actief gesteund door een groot aantal vrijwilligers. De leden van de werkgroep zijn benoemd door de bisschop van Haarlem Mgr. Dirk Jan Schoon. De pastores verzorgen de vieringen en het pastoraat. Daarnaast zijn er enkele malen per jaar informatieavonden. Soms met een algemeen onderwerp, bijvoorbeeld ‘Geestelijke zorg op de luchthaven Schiphol,’ meestal met een specifiek oud-katholiek onderwerp.

Nu in het derde jaar van ons bestaan, begint duidelijk te worden dat KADRV in een duidelijke behoefte voorziet en dat de kerkbezoekers hetgeen is bereikt verder willen uitbouwen. We groeien naar een gemeenschap, die onderdak vindt bij de Oud-Katholieke kerk van Nederland. Wat de mogelijkheden zijn van verdere groei is aan de orde geweest in twee recent gehouden groothuisbezoek-avonden. Een mogelijk onderdeel hiervan is (gast-) lidmaatschap van Oud-Katholieke kerk. Een aantal leden van het Katholieke Alternatief De Ronde Venen is al toegetreden tot de OKK, anderen hebben zich aangemeld als gastlid. Verwacht wordt dat er meer leden voor een van beide opties zullen kiezen. Onze jonge gemeenschap is in zoverre uniek dat men niet, zoals gebruikelijk, is begonnen met een groepje oud katholieke gelovigen, maar dat (dissidente) rooms-katholieken een beroep deden op oud-katholieke priesters voor liturgie en pastoraat.

Hoewel de financiële betrokkenheid elk jaar toeneemt, blijft het een worsteling om de eindjes aan elkaar te knopen. Wij zoeken dan ook medestanders, die ons financieel willen ondersteunen met een bijdrage door lid te worden van ‘De Vriendenkring Katholiek Alternatief’. U ontvangt van ons per e-mail of per post onze maandelijkse nieuwsbrief. Hierdoor blijft u op de hoogte van deze unieke situatie die zich in de Oud-Katholieke kerk momenteel voordoet, en kunt precies volgen hoe het met deze groep verder zal gaan. Om de nieuwsbrief te ontvangen kunt u zich opgeven via: nieuwsbriefkadrv@gmail.com of kadrvsecretariaat@gmail.com

Giften kunnen worden overgemaakt op ING rekening 94.31.958 (IBAN: NL19 INGB 0009 4319 58) t.n.v. Katholieke Alternatief De Ronde Venen te Wilnis, graag onder vermelding van ‘Vriendenkring’.

Help ons om deze unieke gemeenschap verder uit te bouwen.

Namens de Werkgroep KADRV,

Wim de Boer, voorzitter

NB. Als u niet in de gelegenheid bent ons financieel te ondersteunen, maar wel graag de Nieuwsbrief wilt ontvangen dan kan dat natuurlijk ook.

 

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties