Robin en de oecumene augustus 2013

In juni hebben we het 50 jarig bestaan van de Raad van Kerken gevierd met de jaarlijkse Hugo de Grootlezing en een dankdienst. Met ds. Hein Vaartjes mocht ik hier samen in voorgaan. Het was een feest om met alle lidkerken samen onze Heer te danken voor 50 jaar samenwerking en zegen te vragen voor de toekomst (zie ook blz. 16 en 17).

Elders in deze DVW kunt u lezen over twee tentoonstelling van de SKED waar onze parochie aan meewerkt. Een leuk oecumenisch initiatief (blz. 20)!

Eind augustus komt het boekje met de kringprogramma’s van de kleine kerken aan de Oude Delft weer uit. Het afgelopen jaar heeft het al voor enige kruisbestuiving gezorgd. Het is mooi dat we als kleine kerken op deze relatief eenvoudige manier onze krachten kunnen bundelen. Dus voor meer inhoudelijke informatie over elders in deze DVW genoemde activiteiten, zoals ons kringwerk, verwijs ik graag naar het programmaboekje. (Binnenkort op onze website te vinden.)

                            Robin

 

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties