Twee priesterwijdingen in het verschiet

Op de website van de OKKN kunt u al de aankondigingen vinden van twee priesterwijdingen die in september en oktober plaats gaan vinden. 

Als eerste zal diaken Victor Scheijde op 1 september in de kathedrale kerk van Utrecht tot priester gewijd worden door de aartsbisschop van Utrecht. Klik voor bijzonderheden hier.

Op 19 oktober zal de bisschop van Haarlem diaken Erna Peijnenburg tot priester wijden in de parochiekerk van Egmond aan Zee. Klik voor die wijding hier.

Wij wensen beide wijdelingen een goede voorbereidingstijd toe. 

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties