21 juni Hugo de Groot-lezing

 
 
 
 
 
 
Dit jaar bestaat de Raad van Kerken in Delft 50 jaar. Zij wil dit  vieren met een symposium over het belang van zin en samenhang in stad en land.
 
Deel je niets met elkaar, dan heb je ook weinig aan elkaar. Laat staan dat je om elkaar geeft en voor elkaar zorgt. De wereldberoemde Delftenaar uit de 16e eeuw, Hugo de Groot, wist al dat een samenleving zonder cement vroeg of laat uiteen zal vallen. Met het teloorgaan van de traditionele zuilen groeit de behoefte aan een bezielend verband. 
 
In de Hugo de Grootlezing van 2013 hoopt prof. dr. Micha de Winter een stap te zetten in de richting van meer gezamenlijkheid: ‘Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding, de maatschappij als opvoeder’.
 
In de discussies over een nieuwe nationale identiteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid, respect en solidariteit duikt telkens weer het begrip burgerschap op. Dat inspireerde de Raad tot het initiatief ‘Delft CC’ (Delft Civil City). Na de lezing willen we in een forum op zoek gaan naar het verbindende verhaal over het waarom, waartoe en hoe van samenwerking op het gebied van jeugd en jongeren (educatie, welzijn, sport, cultuur, levensbeschouwing).
 
De Raad stelt het bijzonder op prijs om u op vrijdag 21 juni om 20.00 uur in het gebouw van het Apostolisch Genootschap te begroeten aan de Van Adrichemstraat 277 te Delft. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen onder het genot van een hapje en een drankje.
 

 

Spreker: prof. dr. Micha de Winter

Thema: Burgerschap en de zin van samenhang
Datum: vrijdag 21 juni 2013 om 20.00 uur
Plaats: gebouw Apostolisch Genootschap, Van Adrichemstraat 277 Delft

  

Project ‘Delft CC’ (Delft Civil City)
In 2005 hield prof. dr. Micha de Winter in het Delftse Kruithuis een inspirerend betoog ‘It takes a village to raise a child’ ten overstaan van vertegenwoordigers uit Delftse organisaties die met jongeren werken. Er is sinds die tijd veel gebeurd.

 

Het ‘twee-in-één-beleid van de rijksoverheid van  decentraliseren én bezuinigen noopt de gemeente Delft nog meer om het heft in eigen hand te nemen. Meer en meer groeit het besef van urgentie nu door het verdwijnen van sociale verbanden de bevolking Nederland steeds minder een samenleving is. Sociale verbanden spreken niet meer vanzelf. Van een ‘wij-gevoel’ lijkt nauwelijks nog sprake. De zogenaamde grote verhalen hebben hun  zeggingskracht verloren en bieden nog maar aan weinigen houvast. Verhalen die vertellen wie je bent, wat je te doen hebt en waarvan je moet afblijven. In de bonte verscheidenheid van onze bevolking zijn gedeelde waarden en normen moeilijk te vinden.Het veelgehoorde ‘respect’ betekent in feite niet meer dan ‘Laat me met rust en bemoei je met je eigen zaken’. De Delftse Raad van Kerken, aangesloten leden en anderen stellen zich teweer tegen waar ontwikkeling.

 

Leest u hier de toelichting op de lezing.
 
Bericht grotendeels overgenomen van de website van de Raad van Kerken Delft. 
 

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties