Robin en de oecumene juni 2013 (Nacht der Kerken)

Uit de oecumene

Nacht der Kerken en 50 jaar Raad van Kerken Delft

Voor de nacht der kerken en het vieren van het 50 jaar bestaan van de Raad van Kerken Delft was een uitgebreid programma bedacht. Op vrijdagavond 21 juni de Hugo de Grootlezing en een receptie in het gebouw van het Apostolisch Genootschap. Op zaterdag 22 juni een programma met koren, maaltijd en een profetenverkiezing op de Markt en op zondag 23 juni een dankdienst voor 50 jaar oecumenische samenwerking in Delft.

Helaas. . .Door gebrek aan vrijwilligers en organisatorische mogelijkheden is de zaterdag komen te vervallen. Over twee jaar gaan we weer een poging doen om de Nacht der Kerken van de grond te krijgen waarbij alle kerken worden uitgedaagd om een toegankelijk programma in eigen gebouw op te zetten.

De Hugo de Grootlezing op vrijdagavond gaat wel door. (Klik daarvoor hier, RV)

Ook de dankdienst op zondag 23 juni gaat door. Deze zal om 14.30 uur worden gehouden in de Oude Kerk. Dominee Hein Vaartjes en ik zullen hierin voorgaan. (Kijkt u daarvoor hier, RV)

Voor deze dienst zoek ik echter nog wel wat hulp:

 1. Mensen om te helpen bij ontvangst van de aanwezigen, boekjes uitdelen en misschien koffie schenken.

 2. Iemand die mij kan vervangen als afgevaardigde. Alle lidkerken van de Raad worden uitgenodigd om hun afgevaardigde (eigenlijk ik dus voor onze kerk) een symbool mee te geven voor hun bijdrage aan de oecumene. Graag zou ik iemand hebben die voor onze parochie het symbool meedraagt en daar een korte uitleg bij geeft. Als u een goed idee hebt voor een symbool dan hoor ik het ook graag! Wat dragen wij nou bij aan de oecumene? Misschien goed om eens bij stil te staan.

Robin

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties