Gebed voor de koning

Gebed voor de koning


Zegen, Heer, onze koning Willem Alexander.
Verhoor ons ten dage, als wij tot U roepen.
Heer, wil ons gebed verhoren.
Laat ons smeken tot U komen.

Machtige, eeuwige God,
in wiens hand alle machten zijn,
zie neder op uw dienaar, onze koning Willem Alexander,
op hen die ons land besturen
en op allen die landen en volken regeren.
Geef hun de geest van wijsheid, raad en sterkte,
opdat heel de wereld
mag leven in gerechtigheid en vrede.
Door Christus, onze Heer.

Amen

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties