Robin en de oecumene april 2013

Uit de oecumene

Naar aanleiding van de gebedsweek voor de eenheid bleek er bij een groep mensen behoefte te bestaan aan wat meer uitleg over gebed. Stuurman van de gebedsweek in Delft, de baptistenvoorganger Ton Nap, vroeg wie daar met hem vorm aan wilde geven. Ik ben op zijn uitnodiging ingegaan. (Kijk hier voor de cursus RV)

Op 4 mei zal weer de jaarlijkse oecumenische kerkdienst voor de dodenherdenking plaatsvinden in de Nieuwe Kerk. De viering begint om 18.45 uur. Ik zal zelf met ds. Leen den Breejen voorgaan. Aansluitend aan de dienst kunt u meelopen in de stille tocht naar het monument.      

Robin

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties