Cantors (m/v) gezocht

Cantorproject: al vijf deelnemers op de eerste avond

Cantorproject: al vijf deelnemers op de eerste avondOp 9 april, de kennismakingsavond en eerste repetitie van het cantorproject, waren er al vijf deelnemers! (Enige gelijkenis tussen de deelnemers en de afbeelding hiernaast berust op toeval.) Een goed begin, maar er kunnen nog zangers m/v bij. Kijk naar de opzet van dit koorproject en geef u op. Onze liturgie is mooi om te zingen en is in het ... Lees verder>>

Cantors (m/v) gezocht 

In de afgelopen maanden heeft zangpedagoge Petra Weijers zich voor onze parochie op een tweetal koor- en stemvormingsprojecten gestort. Zij heeft zich tevens bereid verklaard om zich in te zetten voor de koorzang op zondag. Tot nu toe waren er koorrepetities op donderdagavond. De opzet van een vast koor dat elke zondag zingt gaat echter verschuiven.

Sipkje en Theo waren hier steeds de vaste krachten; wij danken hen bijzonder voor hun grote inzet in de afgelopen maanden! Een koor van twee personen is echter te breekbaar en vraagt te veel van de zangers. Daarom gaan we de komende tijd op zoek naar cantors die in toerbeurt de voorzang op zondag (en feest- en gedenkdagen) willen verzorgen. Het gaat hier dan vooral om de vaste misgezangen, de tussenpsalm en het halleluja. Elke dinsdagavond is er een repetitie waar de cantors volgens rooster aanwezig zullen zijn. Men hoeft dus niet elke repetitie aanwezig te zijn, echter wel de repetitie voor de zondag dat men op het rooster staat. De overige cantors zijn dan zeer welkom, maar niet verplicht om er te zijn.

De eerste paar repetities zullen we echter met zo veel mogelijk zangers willen zingen, zodat men de structuur van de liturgie een beetje leert kennen. Ook zangers van buiten de parochie zijn van harte welkom. Door de zangers in toerbeurt te laten zingen, proberen we ruimte te maken voor leden van andere kerken, die het leuk vinden om eens in de paar weken medewerking te verlenen, maar die ook graag regelmatig naar hun eigen kerk gaan.

Dinsdag 9 april is er om 20.00 uur een eerste kennismakings- en informatieavond. We hopen die in onze kerk te kunnen houden. We gaan dan met alle aanwezigen een proef doen voor de mis op zondag 14 april.

Leden van de cantorgroep krijgen bij volgende koorprojecten voorrang bij aanmelding en korting op de inschrijvingskosten.

Interesse gekregen? Meer informatie bij mij!    Vanaf 7 april kunt u op onze website lezen hoe Petra zich voorstelt. Klik dan hier. 

  Robin Voorn

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties