Johannes, Bach en bidden. . . in de Lutherse Kerk 2013

Johannes, Bach en bidden. . .

Een koor- en stemvormingsproject rond het Johannesevangelie en muziek van J.S. Bach

Of ik dan ooit in een koor had gezongen, was de vraag die zowel uit mijn omgeving als van menig lid van het zojuist door pastor Robin Voorn en zangpedagoge Petra Weijers samengestelde projectkoor kwam. Ik antwoordde vrolijk van niet, maar dat ik wel tweemaal het ‘Inloopkoor’ van Petra had bezocht in ‘Op Hodenpijl’ in Schipluiden en dat ik dat heel inspirerend had gevonden. Ik zie wel hoever ik kom, dacht ik nog. En – zo moet ik toegeven – dat was verder dan ik dacht.

Toen we na 10 weken op Palmzaterdag tijdens een sobere meditatieve viering in de Lutherse kerk in Delft (op het Bagijnhof wordt het plafond gerestaureerd) in ons gelegenheidszwart met wit accent onder andere koralen van Bach stonden te zingen, bleken we toch zodanige vorderingen te hebben gemaakt dat het alleszins acceptabel klonk. Ook uit het publiek kwamen zeer positieve reacties. Dat is natuurlijk vooral te danken aan Petra, die ons met veel humor en ‘een schop onder jullie kont’ maar ook met veel liefde tijdens de repetities uit onze comfortzone haalde, waarna we zongen ‘als de koningin’, ietwat bekakt dus, waar vooral wij sopranen veel profijt van hadden. Fijn was ook dat ze ons op twee ingelaste stemvormingsavonden nog even persoonlijk onder handen nam.

Kortom, we gingen allemaal – het koor bestond uit vierendertig leden – graag naar de repetities en waren na het laatste optreden in het kader van de ‘Wereldreis door eigen stad’ op Palmzondag in de Oud-Katholieke Kerk in Den Haag teleurgesteld dat het project nu afgelopen was. ‘Ik wil niet dat het stopt’, klonk het hier en daar. Dat verdriet heb ik, geheel in stijl, in een Haags etablissement weggedronken met een ‘Petrus dubbel’.         

Marga Caljé

 Meer foto's hier.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties