Laatste zondag na Pinksteren

Begintijd 24 november 2019 10:00

Eindtijd 24 november 2019 11:15

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar (ook wel de zondag van de voleinding) is de liturgische kleur groen. In onze eucharistieviering lezen we uit Maleachi 4, Openbaring 3 en Lucas 21, 5-19 (Jezus' rede over de laatste dingen). Bij deze viering is er kinderkerk. Viert u met ons mee? Na de viering treffen we elkaar bij de koffie en de thee. Welkom! (Lees verder ...)

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties