Gesprekskring oud-katholiek worden, zijn en blijven

Begintijd 13 november 2019 20:00

Eindtijd 13 november 2019 21:30

Eerste van vijf avonden over de oud-katholieke kerk, voor mensen die nieuw zijn in onze kerk, maar ook een leuke opfrisser voor mensen die al langer mee draaien. De eerste avond staan we stil bij de ontstaansgeschiedenis van de oud-katholieke kerk en nemen we de tijd om te inventariseren welke onderwerpen we op de volgende vier avonden zullen bespreken. Iedereen is van harte welkom! Overige data: 27 november, 11 december, 15 januari, 29 januari. (Lees verder ...)

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties