Zondag na Pinksteren 28

Begintijd 17 november 2019 10:00

Eindtijd 17 november 2019 11:15

Op deze "gewone" zondag is de liturgische kleur groen. In onze eucharistieviering lezen we uit 2 Makkabeeën 7, 2 Tessalonicenzen 3 en Lucas 20, 27-38 (over de verrijzenis). Viert u met ons mee? Na de viering treffen we elkaar bij de koffie en de thee. Welkom! (Lees verder ...)

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties