Oud-Katholieke Kerk Delft

Februari | Nieuwe fotoreportage priesterwijding Robin

Een reportage van fotografe Anette Brolenius.

Anette heeft, al fotograferende, Robin een tijd gevolgd en hier is haar reportage van de wijding.