Kerkbestuur

Kerkbestuur van de Delftse parochie

Voorzitter en pastoor
Robin Voorn
Bagijnhof 25
2611 AN Delft
telefoon: 015 212 37 01
of via het contactformulier
Bereikbaarheid pastoor:
Maandag overdag school, ’s avonds bereikbaar
Dinsdag overdag school, ’s avonds bereikbaar
Woensdag bereikbaar
Donderdag overdag school, ’s avonds bereikbaar
Vrijdag bereikbaar
Zaterdag vrij, alleen in noodgevallen bereikbaar
 
Voor noodgevallen is de pastoor op maandag, dinsdag en donderdag overdag via de pastorie bereikbaar.
Krijgt u geen gehoor? Probeer dan een van de kerkbestuursleden te bellen.
 
Secretaris
Govert Verstappen
 
Penningmeester
Ineke Arentzen
 
Girorekening: NL 41 INGB 0000 3852 45 t.n.v. Kerk en armenbestuur OK gemeente Delft
 

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties