Versoepeling coronamaatregelen

Als gevolg van de algemene versoepelingen per 25 september is er in kerken ook weer meer mogelijk. Concreet kunnen we met ingang van 1 oktober de hele dienst weer (mee)zingen, vervalt het verzoek om registratie, en vervalt de limiet van 30 personen in de kerk (die nog nodig was vanwege de 1.5 meter regel). Hoewel de 1.5 meter regel niet meer van toepassing is, willen we iedereen vragen onderling wel afstand te houden. We blijven vooralsnog contactmomenten beperken: geen handenschudden, communie onder een gedaante, en collecte alleen bij de uitgang en/of via Tikkie.

Zolang het weer mooi blijft, blijven we ook buiten op het Bagijnhof koffiedrinken.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties