Oud-Katholieke Kerk Delft

Januari | Week van gebed 2021

 

Week van gebed voor eenheid 2021 zet oproep van Jezus centraal: #blijfinmijnliefde

 

#blijfinmijnliefde is het thema voor de Week van Gebed voor eenheid van christenen in 2021. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 17 tot en met 24 januari. Christenen in de hele wereld komen in de Week van gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Zwitserland. Ook in Delft zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom. Vanwege de coronamaatregelen is kunnen de vieringen alleen online gevolgd worden via diverse kanalen. Deze worden tijdig gepubliceerd in de kerkbladen, op de website en Facebook-pagina van de Raad van Kerken.

U kunt ook zelf gebedspunten aandragen via het email adres weekvangebeddelft@gmail.com

De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en MissieNederland, een missionair netwerk van christenen, kerken en organisaties. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. De organisaties ontwikkelden materialen voor kerken en christenen, om invulling te geven aan het thema #blijfinmijnliefde. Zo is er een gebedsboekje met dagelijkse overdenkingen en gebedspunten en zijn er materialen beschikbaar voor kinderen en tieners.  Meer informatie hierover is te vinden op www.weekvangebed.nl

 

Thema

Het materiaal van de gebedsweek is voorbereid door de zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland). Deze gemeenschap wijdt zichzelf al sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed. Met de  oproep #blijfinmijnliefde uit het evangelie van Johannes wijzen zij op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Jezus Christus zei tegen zijn discipelen: 'Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht

dragen.' Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Daar bidden we om in de week van gebed, maar door samen te komen vanuit verschillende kerken laten we ook iets zien van die eenheid. In Delft kiezen we daarom al ruim 10 jaar voor gebedssamenkomsten die per dag voorbereid worden door verschillende kerken. Elke kerk brengt daarbij iets in van de eigen traditie en cultuur. Zo laten we iets zien van de veelkleurigheid van het lichaam van Christus in onze stad.

 

Vieringen in Delft

De gebedssamenkomsten in Delft vinden plaats op elke dag van de week, te beginnen op zondag 17 januari 2021, volgens onderstaand schema. Alle vieringen worden live gestreamd. De links vindt u op de website van de Raad van Kerken https://raadvankerkendelft.nl/week-van-gebed/

 

Meedoen?

Wilt u het materiaal van de week van gebed ontvangen, gebedspunten aanleveren en ontvangen en zo vanuit huis actief meedoen? Stuur dan een mail aan weekvangebeddelft@gmail.com

Zondag 17 januari | RK Sacramentskerk, PGD Immanuel
Maandag 18 januari | PGD Vierhoven, PGD Mattheus, RK Adelbertparochie
Dinsdag 19 januari | RK Raamstraatparochie, PGD Hof van Delft, ABC Kerk Delft
Woensdag 20 januari | Vrijzinnig Delft, PGD Binnenstad-Vrijenban, Oud-Katholieke Kerk, Ev. Lutherse Gemeente, PGD Maranatha
Donderdag 21 januari | Ev. Gemeente Morgenstond, Vergadering van Gelovigen
Vrijdag 22 januari | Chr. Geref. Kerk, Geref. Kerk vrijgemaakt
Zaterdag 23 januari | Engelstalig: ICF Delft, Redeemer Int. Church, RCCG Mount Zion
Zondag 24 januari | Slotviering onder auspiciën van de Raad van Kerken

 

Overwegingen

Bij de woensdag, de vierde dag, en de afsluitende zondag, de achtste dag, van de hand van pastoor van der Steen.