Tweede lockdown: kerkdiensten t/m 17 januari vervallen

Nu de regering een tweede algemene lockdown heeft afgekondigd, hebben de bisschoppen besloten alle oud-katholieke kerken te sluiten voor kerkdiensten en alle overige activiteiten. Dit besluit is in lijn met het eerdere standpunt dat onze kerk de overheidsmaatregelen zoveel mogelijk volgt, uit solidariteit met de zorg en de gehele samenleving. De sluiting duurt zolang de lockdown duurt, voor het nu aanziet tot en met de tweede zondag na Epifanie (17 januari).

Het besluit laat wel ruimte voor individueel bezoek aan de kerk, uiteraard met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen, om een kaarsje te branden, in stilte te mediteren bij de kerststal of de pastoor spreken. Het bestuur overlegt deze week om te zien of en wanneer dit in onze kerk mogelijk is.

Op de landelijke site vindt u een begeleidend schrijven van de twee bisschoppen. Ook zullen er in beide kathedrale kerken vieringen worden gehouden die te volgen zijn via een livestream; meer informatie vindt u hier.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties