Gebedsoproep RvK Delft n.a.v. coronaepidemie

De Raad van Kerken Delft is blij te merken dat de Delftse kerken inmiddels de nodige maatregelen hebben getroffen. Met elkaar zullen we de komende tijd de rust moeten bewaren. 
Om blijk te geven van onze betrokkenheid en wellicht een kleine bijdrage leveren aan het behoud van de rust, hebben we het gebed in de bijlage geformuleerd. Wellicht kunt u hier de komende dagen gebruik van maken door de tekst te bidden, danwel met ons mee te bidden in de geest van deze tekst.
Daarnaast wijzen wij u ook nog graag op het initiatief om aanstaande woensdag in het bijzonder in gebed stil te staan bij de actuele ontwikkelingen (zie www.nationaalgebed.nl).

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties