Gesprekskring oud-katholiek worden, zijn en blijven

Hoe is die oud-katholieke kerk nou eigenlijk ontstaan? En wat zijn de bijzonderheden? Waarin verschilt ze van andere kerken en wat zijn opvallende overeenkomsten? Op deze avonden gaan we in op deze vragen. Een introductie voor mensen die nieuw zijn in onze kerk, maar ook een leuke opfrisser voor mensen die al langer mee draaien. 

De eerste avond staan we stil bij de ontstaansgeschiedenis van de oud-katholieke kerk en nemen we de tijd om te inventariseren welke onderwerpen we op de volgende vier avonden zullen bespreken. Iedereen is van harte welkom!

Data: 13 en 27 november, 11 december en 15 en 29 januari, aanvang 20.00 uur. 

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties