Hemels: vespers en evensongs in het najaar

Muziek en in het bijzonder liturgische muziek kan je het gevoel geven even in de hemel te verkeren. In de oud-katholieke Schuilkerk zijn regelmatig vieringen met bijzondere liturgische muziek uit diverse tradities; Engels, orthodox, gregoriaans etc. Steeds wordt geprobeerd deze muziek in een mooie liturgische setting ten gehore te brengen. Bij sommige gelegenheden is er vooraf ook nog een lezing of korte inleiding over de betreffende muziek. De toegang voor al deze vieringen en eventuele lezingen is gratis. Er is een collecte ter bestrijding van de kosten. Van harte welkom!
Zondag 8 september Vesper met Akathist 15.30 uur 

Iwan Ossewijer, diaken in de rooms katholieke kerk en in de byzantijnse ritus, houdt een korte inleiding over de Akathisthoshymne in de byzantijnse liturgie. Na de inleiding zal er een vesperdienst gezongen worden die zal worden afgesloten met het zingen van de akathist van de Moeder Gods. 

Zondag 13 oktober Choral Evensong 16.00 uur 

Projectkoor En Chantant uit Brielle verzorgt deze middag een klassieke Engelse Evensong. 

Zaterdag 2 november Gedachtenisviering 19.30 uur 

Een klein projectkoor o.l.v. David Hurley (voormalig lid van The King’s Singers) zal tijdens deze viering een aantal motetten voor Allerzielen ten gehore brengen. Een persoonlijk moment van gedenken is onderdeel van de viering. 

Zondag 10 november Workshop, lezing en Vesper 14.00 / 15.30 / 16.30 uur 

11 november is de feestdag van Martinus van Tours, patroon van de Nederlandse kerkprovincie. Deze zondag komt de Schola Laudunensis uit Leiden de eerste vesper van de feestdag van Sint Maarten zingen. Voorafgaand zijn er twee korte inleidingen van Margot Kalse (workshop, 14.00 uur) en Gerrit Verhoeven (lezing, 15.30 uur) over de geschiedenis en zangwijze van het oude Delftse gezangboek ‘Cantuale Novum’. De vesper start om 16.30 uur. Zie ook de flyer.

Zondag 17 november Choral Evensong 16.00 uur 

Het parochiekoor van de Anglicaanse parochie Den Haag verzorgt deze middag een klassieke Engelse Evensong. 

Zaterdag 21 december Lessons and Carols 20.00 uur 

Ons jaarlijkse projectkoor brengt onder leiding van Petra Weijers en Jeroen de Ridder diverse carols ten gehore tijdens deze viering. Natuurlijk ook met veel samenzang!

Het overzicht van alle vieringen vindt u ook hier

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties