Gregoriaanse Vespers voor het feest van de H. Nicolaas

Zondag 2 december, 16:00h

Op 6 december is het naamfeest van de H. Nicolaas van Myra, beschermheilige van o.a. kinderen, schippers, advocaten en de stad Amsterdam. de Leidense Schola Laudunensiszingt op 2 december een liturgische uitvoering van de Vespers voor het naamfeest van de H. Nicolaas.

 

Gezongen wordt uit het Delftse Cantuale Novum (1566). Dit koorboek werd vervaardigd in opdracht van het Bestuur van de stad Delft door de bekende Delftenaar Herman Schinckel (1535/6 – 1568). De tekst is door hem gedrukt en de muziek met de hand ingeschreven door monniken van het voormalig klooster den Hem bij Schoonhoven. Van de vermoedelijk honderden exemplaren van dit boek zijn er slechts drie bewaard gebleven, waaronder één in bezit van de Oud-Katholieke Parochie Delft en één in het Delftse Gemeentearchief. 

 

Het korte leven van Herman Schinckel kwam tot een dramatisch einde. In de roerige tijden van verzet tegen de Spanjaarden en de Reformatie werd hij in 1568 onthoofd voor het drukken van ketterse geschriften.

 

De Schola Laudunensis legt zich toe op het zingen van gregoriaans uit de oorspronkeljke handschriften. De schola prijst zich gelukkig deze Vespers juist in Delft weer tot klinken te kunnen brengen!

Flyer.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties