Serie avonden rond het Evangelie volgens Lucas

In de Advent begint een nieuw kerkelijk jaar. Elk jaar wisselen we dan ook van leesrooster voor de eucharistievieringen. In jaar A wordt met name het Evangelie volgens Matteüs gelezen, in jaar B (dit afgelopen jaar) Marcus en in jaar C, dat in de Advent begint, lezen we Lucas. Lucas is een interessante Evangelist. Veel verhalen over Jezus kennen we alleen maar dankzij dit Evangelie en dat zijn vaak ook nog zeer belangrijke verhalen. Rond de Advent zullen we 4 avonden aandacht besteden aan dit Evangelie, aan de schrijver, de eerste hoorders/lezers, de bijzondere verhalen en de betekenis. Enerzijds zijn de avonden informatief, anderzijds is er veel ruimte voor gesprek en persoonlijke beleving. Een beetje catechese en een beetje bezinning dus. De avonden beginnen om 20.00 uur in de Nicolaaszaal en zullen omstreeks 21.30 worden afgesloten met een kort avondgebed. De avonden zijn zowel los en als serie bij te wonen. Opgave is niet nodig, maar wordt wel gewaardeerd.

Data: 28 november, 6 december (de enige donderdag), 12 en 19 december.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties