Vieringen in juni

29 juni is het de feestdag van de heiligen Petrus en Paulus. Eigenzinnige, dwarse volgelingen en discipelen van de Heer. Tekening: Anna van Grevenhof.

Juni opent dit jaar met het Hoogfeest van Pinksteren. De kerk kleurt rood als symbool van de Geest. Een week later vieren we het feest van de allerheiligste Drie-eenheid, Trinitatis. Na Trinitatis begint de 'gewone tijd' zonder grote feesten. Nadat we in de Paastijd vooral hebben gelezen uit Johannes, keren we nu terug naar Lucas. In deze genummerde 'zondagen na Pinksteren' lezen we uit Jesaja en Koningen, en uit de brief aan de Galaten.

Zondag 5 juni: Hoogfeest van Pinksteren.

Zondag 13 juni: Trinitatis.

Zondag 20 juni: Lucas 9, 18-24 (zondag van de zelfverloochening).

Zondag 27 juni: Lucas 9, 51-62 (zondag van de navolging).

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties