Oud-Katholieke Kerk Delft

2013 | Oktober


Onderliggende pagina's:
 • Einde van de vrouwenbond?
 • Maandelijkse Taizé-viering in den Hoorn
 • Blikkenactie 2013 ook op 3 november!
 • Het nieuwe parochieblad is uit
 • Missie en diaconaatkalender 2014
 • Impressie van de Inspiratiedag Geloofsopvoeding
 • Vrijdag start het projectkoor L&C
 • Kennismakingsgroep start 17 oktober
 • Ursula-lunch
 • Afkondiging pastoorswisseling Delft
 • Zegen over mens en dier (5 oktober)
 • Hernieuwde vraag ISF en ISOFA om vrijwilligers
 • Delftse bijbelquiz
 • Afscheid bij de Lutheranen 27 oktober
 • Eigen radioprogramma voor de kerken?
 • Willibrord bijeenkomst in Mijdrecht
 • Allerheiligen en Allerzielen
 • Assemblee van de Wereldraad van Kerken