Oud-Katholieke Kerk Delft

2013 | Augustus


Onderliggende pagina's:
 • 19 augustus: Delftse kerken op OWee-markt
 • Interview in AD
 • Ons nieuwe parochieblad is uit
 • Kerkelijk erfgoed te bekijken
 • Inspiratiedag geloofsopvoeding
 • Workshops op Monumentendag
 • Katholiek Alternatief De Ronde Venen zoekt steun
 • Grachtengordel-oecumene; programma
 • Tentoonstelling in de Prinsenhof verlengd
 • Priesterwijding Victor Scheijde in Utrecht 1 september
 • Christelijke Meditatie: cursus in september
 • 't Baghijnekoor na de vakantie
 • Tweet van Robin op 31 augustus!!!