Oud-Katholieke Kerk Delft

2013 | Juni


Onderliggende pagina's:
 • Het nieuwe parochieblad is er
 • Verslag gebedscursus
 • 4 juni start, elke dinsdag repetitie van het nieuwe koor
 • Website Raad van Kerken Delft
 • Katholiek Alternatief
 • 21-23 juni: 50 jaar Raad van Kerken Delft
 • OKK in Trouw
 • 21 juni Hugo de Groot-lezing
 • 23 juni 14.30: Dankdienst in de Oude Kerk, 50 jaar RvK Delft
 • Dankdienst 50 jaar RvK Delft
 • Tentoonstelling Prinsenhof t/m 1 september en op Monumentendag
 • Morgen, zondag 30 juni, kerkkoor in de viering
 • 23 juni was het zomerfeest in Den Haag
 • Een naam voor ons kerkkoor