Christelijke meditatie volgens de WCCM

Christelijke meditatie elke maandagavond

Meditatiegroep

Onze kerk biedt sinds enkele jaren onderdak aan een groep die zich toelegt op christelijke meditatie. Anders Meter verzorgt de inleiding. Robin Voorn is als pastor bij de groep betrokken en vormt de link tussen de groep enerzijds en de parochie en het kerkbestuur anderzijds.

Gemiddeld komen er elke maandag vijf mensen mediteren. Wie mee wil doen wordt verzocht vóór 20.00 uur binnen te zijn, de meditatie begint om klokslag 20.00 uur. In het stookseizoen mediteren we in de Nicolaaszaal, buiten het stookseizoen in de kerk.

Aan het begin van de meditatie lezen we een korte tekst ter inspiratie ontleend aan de website van de World Community for Christian Meditation. Na een kort vast gebed, volgt een begeleide ontspanningsoefening en de feitelijke meditatie. Daarvoor zijn we ongeveer 25 minuten stil. De meditatie eindigt ook met een vast gebed. Voor het mediteren gebruiken we de mantrameditatie aan. Meer daarover leest u via de verwijzing Wat is Christelijke meditatie?

Op de eerste maandag van de maand is er na afloop van de meditatie gelegenheid om koffie of thee te drinken, even na te praten en ervaringen uit te wisselen. Ook wordt de gelegenheid geboden om een thema te bespreken. Op de andere maandagavonden vertrekken we na de meditatie.

De groep staat open voor nieuwe deelnemers. Ook wie uit nieuwsgierigheid gewoon een keertje wil meedoen, is welkom!

Wereldwijd zijn meditatiegroepen actief en er worden nationale en internationale ontmoetingsdagen en retraites georganiseerd. Mensen met welke achtergrond dan ook kunnen zich aansluiten om samen te mediteren. Door de wekelijkse bijeenkomsten ondervindt men steun en bemoediging om met de dagelijkse meditaties door te gaan.

Wie interesse heeft of mee wil doen kan contact opnemen met Jac Veugelaers, tel. 06-1094.2504, email j.veugelaers@gmail.com of met Robin Voorn (zie kerkbestuur).

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties