'Grachtengordel Oecumene'

Rondom de Oude Delft bevinden zich een aantal kerkgenootschappen die op één bepaald punt een grote overeenkomst vertonen: ze zijn allemaal klein. Met de lutheranen bestaat er sinds lang al een samenwerking. Nu gaat er ook met de remonstranten, de vrijzinnig hervormden en de doopsgezinden (kring) samengewerkt worden.

Ook in het seizoen 2017/2018 bieden deze kerken, die zich inmiddels ‘Grachtengordel Oecumene’ noemen, gezamenlijk hun kringprogramma aan. Hiervoor bestaat een apart boekje dat u hier kunt vinden. Een voorzichtige samenwerking waarbij ieder zijn eigenheid bewaart, maar waarin we ook open staan voor de eigenheid van de ander.

Met alle 'Grachtengordelkerken' vieren we een keer per jaar een gezamenlijke dienst, in 2017 op oudejaarsavond.

Robin

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties