Epifanie - Openbaring van onze Heer Jezus Christus aan de volken

Op 6 januari is het Epifanie (ofwel Driekoningen). Bijgevoegd vindt u een overweging van pastoor Jan van der Steen bij de passage uit Matteus 2.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties