Vieringen in de Goede week

Op 25 maart vieren we Palmzondag. Buiten de kerk zullen we de palmtakken wijden om daarna met Jezus mee Jeruzalem binnen te trekken; een feestelijk moment. Tijdens de eucharistievering slaat de sfeer om en begint de Lijdensweek. 

Op woensdag 28 maart, 19.30 uur, zal de Chrismamis in onze kathedraal in Utrecht plaatsvinden. Een feestelijk hoogtepuntje in de Goede Week waarin de bisschop de oliën zal wijden die het hele komende jaar bij sacramentsbedieningen gebruikt zullen worden. Iedereen is hier van harte voor uitgenodigd. 

Donderdag 29 maart zullen we om 20.00 uur de Avondmis van Witte Donderdag vieren. Een maaltijd van dienstbaarheid die eindigt in de verlatenheid van de Hof van Olijven. 

Vrijdag 30 maart om 20.00 uur de Heilige Dienst van Goede Vrijdag. We komen samen om te luisteren naar het verhaal van het lijden en we zullen het kruis in de kerk oprichten, dat zelfs in de duisternis van Goede Vrijdag een teken van de overwinning is. 

Zaterdag 31 maart om 21.30 uur is de plechtige paaswake. Deze zullen we dit jaar niet alleen samen met de lutherse gemeente vieren maar ook met de studentengemeente Kerk aan het Noordeinde. Ds. Taco Smit en ds. Renske Oldenboom zullen in deze plechtige en feestelijke viering mee voorgaan. 

Zondag 1 april komen we om 9.30 uur samen in de Lutherse kerk, Noordeinde 4, om samen Pasen te vieren. Heel mooi dat we in deze gezamenlijke viering Sapphire, de dochter van Etienne en Betty mogen dopen. Omdat er ook familie van Betty overkomt, zal ik de doop grotendeels in het Engels bedienen. De viering zelf is verder in het Nederlands. 

De Goede Week is een prachtige week, vol liturgisch vuurwerk. Wie de gelegenheid heeft, doet zichzelf een groot plezier door alle vieringen bij te wonen. De liturgie in deze week is een mysteriespel, gericht op de beleving. Hoe vollediger je deze vieringen meemaakt, hoe sterker de beleving. Van harte uitgenodigd dus!

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties