Zondag 9 juli: Concert 'Liederen van Maarten Luther' in Lutherse Kerk

In het kader van het Lutherjaar is er op zondag 9 juli a.s. om 15:00 uur in de Lutherse kerk (Noordeinde 4) een concert door het Carminis Consort. Naast de muziek van Schütz, Scheidt, Weckmann, Pachelbel, Praetorius en Schein bevat het programma een uitleg over de liederen en samenzang. De begeleiding hiervan is in handen (en voeten) van Willemijn Roodbergen. De duur is ca. anderhalf uur. Na afloop is er gelegenheid met de uitvoerenden te spreken en iets te drinken.

De liederen die aan bod komen zullen alle klinken in verschillende uitvoeringen en komen uit de categorieën psalmbewerkingen, Latijnse hymnen, Middeleeuwse 'leisen' en 'antifonen', feest- en cathechismusliederen, liturgische gezangen tot 1529 en andere liederen uit de periode na de verschijning van diverse gezangenboeken. De middag wordt afgesloten met hèt Lutherlied: 'Ein feste Burg ist unser Gott'.

De toegang is vrij. Ter bestrijding van de onkosten en ten behoeve van het Restauratiefonds dat ons op weg helpt naar de 2e fase van de restauratie van ons orgel wordt na afloop gecollecteerd.

Informatie over de uitvoerenden is te vinden op www.carminis.nl.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties