Maand:  


Van 3 december 2017 10:00 t/m 3 december 2017 11:15 :
Eerste zondag van de Advent
Op deze eerste zondag van de Advent is de liturgische kleur het paars van de verwachting. We lezen uit Jesaja 2, Romeinen 13 en Marcus 13, 24-37. In deze viering treedt Trudy Lammers toe tot onze gemeenschap, en verleent het Baghijnekoor medewerking. Viert u met ons mee? Na de viering treffen we elkaar bij de koffie en de thee. Welkom!

Van 4 december 2017 20:00 t/m 4 december 2017 20:30 :
Meditatiegroep
Onze kerk biedt onderdak aan een groep die zich wijdt aan christelijke meditatie. Gemiddeld komen er elke maandag zo'n vijf mensen bijeen. De mediatie begint om 20:00 (inloop vanaf 19:45). Anders Meter verzorgt de inleiding en na een korte suggestie om te ontspannen zijn we 25 minuten stil. Rond 20:30 is het einde.

Van 7 december 2017 20:00 t/m 7 december 2017 20:45 :
Meditatieve mis
In deze eerste meditatieve mis van de Advent is de liturgische kleur het paars van de verwachting. In deze korte viering is veel ruimte voor stilte en bezinning. Thema in deze viering is de aartsvaders. We lezen uit Romeinen 15 en Mattheus 1:1-17.

Van 10 december 2017 10:00 t/m 10 december 2017 11:15 :
Tweede zondag van de Advent
Op deze tweede zondag van de Advent is de liturgische kleur het paars van de verwachting. We lezen uit Jesaja 40, 2 Petrus 3 en Marcus 1, 1-8. Viert u met ons mee? Na de viering treffen we elkaar bij de koffie en de thee. Welkom!

Van 11 december 2017 20:00 t/m 11 december 2017 20:30 :
Meditatiegroep
Onze kerk biedt onderdak aan een groep die zich wijdt aan christelijke meditatie. Gemiddeld komen er elke maandag zo'n vijf mensen bijeen. De mediatie begint om 20:00 (inloop vanaf 19:45). Anders Meter verzorgt de inleiding en na een korte suggestie om te ontspannen zijn we 25 minuten stil. Rond 20:30 is het einde.

Van 12 december 2017 15:45 t/m 12 december 2017 16:45 :
Meditatie in de Waalse kerk
Oude Delft 177, elke dinsdagmiddag, inloop is vanaf 15:45 uur en de meditatie van 16:00 stipt tot 16:45 uur. Informatie en opgave: Tina Geels, tel. 06-16119206 of cm.geels@planet.nl. Richtlijn voor de meditatie is de eenvoudige methode van het Innerlijk Gebed, zie: www.contemplativeoutreach.org

Van 14 december 2017 20:00 t/m 14 december 2017 20:45 :
Meditatieve mis
In deze tweede meditatieve mis van de Advent is de liturgische kleur het paars van de verwachting. In deze korte viering is veel ruimte voor stilte en bezinning. Thema in deze viering is de profeten. We lezen uit Handelingen 3 en Marcus 1:2-8.

Van 16 december 2017 20:00 t/m 16 december 2017 21:15 :
A festival of nine lessons and carols
Dé manier om in de kerststemming te komen: advent en kerst in negen lezingen en liederen, naar Engelse traditie. Koor- en samenzang m.m.v. een projectkoor o.l.v. Petra Weijers en Jeroen de Ridder op orgel; voorganger: Robin Voorn. Toegang vrij, collecte bij de uitgang.

Van 17 december 2017 10:00 t/m 17 december 2017 11:15 :
Derde zondag van de Advent
Op deze derde zondag van de Advent is de liturgische kleur roze: het wit van kerst schijnt door het paars van de verwachting. We lezen uit Jesaja 65, 1 Tessalonicenzen 5 en Johannes 3, 22-30. Viert u met ons mee? Na de viering treffen we elkaar bij de koffie en de thee. Welkom!

Van 18 december 2017 20:00 t/m 18 december 2017 20:30 :
Meditatiegroep
Onze kerk biedt onderdak aan een groep die zich wijdt aan christelijke meditatie. Gemiddeld komen er elke maandag zo'n vijf mensen bijeen. De mediatie begint om 20:00 (inloop vanaf 19:45). Anders Meter verzorgt de inleiding en na een korte suggestie om te ontspannen zijn we 25 minuten stil. Rond 20:30 is het einde.

Van 19 december 2017 15:45 t/m 19 december 2017 16:45 :
Meditatie in de Waalse kerk
Oude Delft 177, elke dinsdagmiddag, inloop is vanaf 15:45 uur en de meditatie van 16:00 stipt tot 16:45 uur. Informatie en opgave: Tina Geels, tel. 06-16119206 of cm.geels@planet.nl. Richtlijn voor de meditatie is de eenvoudige methode van het Innerlijk Gebed, zie: www.contemplativeoutreach.org

Van 21 december 2017 20:00 t/m 21 december 2017 20:45 :
Meditatieve mis
In deze derde meditatieve mis van de Advent is de liturgische kleur het paars van de verwachting. In deze korte viering is veel ruimte voor stilte en bezinning. Thema in deze viering is Maria. We lezen uit Jesaja 7 en Lucas 1:26-38.

Van 24 december 2017 10:00 t/m 24 december 2017 11:15 :
Vierde zondag van de Advent
Op deze vierde zondag van de Advent is de liturgische kleur het paars van de verwachting. Omdat het 's-avonds al kerstavond is houden we een gezongen ochtendgebed, waarna we de kerk verder klaarmaken voor de komende vieringen. We lezen uit 2 Samuël 7 en Lucas 1, 26-38. Viert u met ons mee? Na de viering treffen we elkaar bij de koffie en de thee. Welkom!

Van 24 december 2017 16:30 t/m 24 december 2017 17:30 :
Kerstkabaal (kinderkerstviering)
Kinderkerstviering.

Van 24 december 2017 21:30 t/m 24 december 2017 23:00 :
Kerstnachtmis
We vieren de geboorte van de Heer, samen met onze Evangelisch-Lutherse broeders en zusters. We lezen uit Jesaja 9, Titus 2 en het kerstverhaal uit Lucas 2, 1-20. Na de eucharistieviering vieren we door in de Nicolaaszaal.

Van 25 december 2017 09:30 t/m 25 december 2017 11:00 :
Kerstochtend
We vieren de geboorte van de Heer, samen met onze Evangelisch-Lutherse broeders en zusters in de Lutherse kerk, Noordeinde 4.

Van 26 december 2017 15:45 t/m 26 december 2017 16:45 :
Meditatie in de Waalse kerk
Oude Delft 177, elke dinsdagmiddag, inloop is vanaf 15:45 uur en de meditatie van 16:00 stipt tot 16:45 uur. Informatie en opgave: Tina Geels, tel. 06-16119206 of cm.geels@planet.nl. Richtlijn voor de meditatie is de eenvoudige methode van het Innerlijk Gebed, zie: www.contemplativeoutreach.org

Van 31 december 2017 10:00 t/m 31 december 2017 11:15 :
Zondag na Kerstmis
Gezamenlijke viering met de kleine kerken rondom de Oude Delft (Grachtengordelkerken) in de Remonstrantse kerk, Oude Delft 102.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties