Maand:  


Van 2 november 2019 19:30 t/m 2 november 2019 20:30 :
Gedachtenisviering
Een klein projectkoor o.l.v. David Hurley (voormalig lid van The King’s Singers) zal tijdens deze viering een aantal motetten voor Allerzielen ten gehore brengen. Een persoonlijk moment van gedenken is onderdeel van de viering.

Van 3 november 2019 10:00 t/m 3 november 2019 11:15 :
Zondag na Pinksteren 26
Op deze "gewone" zondag is de liturgische kleur groen. In onze viering van woord en gebed lezen we uit Wijsheid 11, 2 Tessalonicenzen 1 en Lucas 19, 1-10 (Jezus ontmoet Zacheüs). Viert u met ons mee? Na de viering treffen we elkaar bij de koffie en de thee. Welkom!

Van 4 november 2019 20:00 t/m 4 november 2019 20:30 :
Meditatiegroep
Onze kerk biedt onderdak aan een groep die zich wijdt aan christelijke meditatie. Gemiddeld komen er elke maandagavond tien mensen bijeen. De meditatie begint stipt om 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur). Anders Meter verzorgt de inleiding en na een korte suggestie om te ontspannen zijn we 25 minuten stil. Rond 20:30 is het einde. De meditaties zijn onderdeel van Stadsklooster Delft.

Van 7 november 2019 19:15 t/m 7 november 2019 19:45 :
Oecumenisch avondgebed
Wekelijks oecumenisch avondgebed met ruimte voor stilte, bezinning en gebed. Voorgangers uit verschillende denominaties gaan bij toerbeurt voor in deze viering. Midden in de stad, doordeweeks, en open voor iedereen.

Van 9 november 2019 14:00 t/m 9 november 2019 15:00 :
Lampionnen maken voor Sint Maarten
Op zaterdag 9 november om 14.00 uur gaan we in de kerk weer lampionnen maken voor het feest van Sint Maarten. Iedereen is van harte welkom. Voor materiaal, drinken en koekjes wordt gezorgd. Een kleine bijdrage in de kosten hiervoor is welkom. Je kunt de lampion gebruiken bij het Sint Maarten lopen op maandagavond 11 november.

Van 10 november 2019 10:00 t/m 10 november 2019 11:15 :
Zondag na Pinksteren 27
Op deze "gewone" zondag is de liturgische kleur groen. In onze eucharistieviering lezen we uit Jesaja 1, 2 Tessalonicenzen 2 en Lucas 19, 41-48 (Jezus reinigt de tempel). Viert u met ons mee? Na de viering treffen we elkaar bij de koffie en de thee. Welkom!

Van 10 november 2019 14:00 t/m 10 november 2019 17:30 :
Workshop, lezing en Vesper
11 november is de feestdag van Martinus van Tours, patroon van de Nederlandse kerkprovincie. Deze zondag komt de Schola Laudunensis uit Leiden de eerste vesper van de feestdag van Sint Maarten zingen. Voorafgaand zijn er twee korte inleidingen van Margot Kalse (workshop, 14.00 uur) en Gerrit Verhoeven (lezing, 15.30 uur) over de geschiedenis en zangwijze van het oude Delftse gezangboek ‘Cantuale Novum’. De vesper start om 16.30 uur.

Van 10 november 2019 16:30 t/m 10 november 2019 17:00 :
Gregoriaanse Vespers voor St Maarten
11 november is de feestdag van Martinus van Tours, patroon van de Nederlandse kerkprovincie. Deze zondag komt de Schola Laudunensis uit Leiden de eerste vesper van de feestdag van Sint Maarten zingen. Voorafgaand zijn er twee korte inleidingen van Margot Kalse (workshop, 14.00 uur) en Gerrit Verhoeven (lezing, 15.30 uur) over de geschiedenis en zangwijze van het oude Delftse gezangboek ‘Cantuale Novum’. De vesper start om 16.30 uur.

Van 11 november 2019 19:00 t/m 11 november 2019 20:00 :
Sint Maarten op het Bagijnhof
Op maandagavond 11 november om 19.00 uur gaan we met lampions langs de deuren van het Bagijnhof. We zingen dan een lied en hopen natuurlijk op iets lekkers van de bewoners! We vinden het fijn als we weten hoeveel kinderen er ongeveer mee willen lopen. Opgeven kan bij pastoor Robin Voorn. Alle kinderen zijn van harte welkom om mee te doen. Neem je zelf een lampion mee? Die kun je eventueel komen maken in de kerk op zaterdag 9 november, 14:00 uur.

Van 11 november 2019 20:00 t/m 11 november 2019 20:30 :
Meditatiegroep
Onze kerk biedt onderdak aan een groep die zich wijdt aan christelijke meditatie. Gemiddeld komen er elke maandagavond tien mensen bijeen. De meditatie begint stipt om 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur). Anders Meter verzorgt de inleiding en na een korte suggestie om te ontspannen zijn we 25 minuten stil. Rond 20:30 is het einde. De meditaties zijn onderdeel van Stadsklooster Delft.

Van 13 november 2019 20:00 t/m 13 november 2019 21:30 :
Gesprekskring oud-katholiek worden, zijn en blijven
Eerste van vijf avonden over de oud-katholieke kerk, voor mensen die nieuw zijn in onze kerk, maar ook een leuke opfrisser voor mensen die al langer mee draaien. De eerste avond staan we stil bij de ontstaansgeschiedenis van de oud-katholieke kerk en nemen we de tijd om te inventariseren welke onderwerpen we op de volgende vier avonden zullen bespreken. Iedereen is van harte welkom! Overige data: 27 november, 11 december, 15 januari, 29 januari.

Van 14 november 2019 19:15 t/m 14 november 2019 19:45 :
Oecumenisch avondgebed
Wekelijks oecumenisch avondgebed met ruimte voor stilte, bezinning en gebed. Voorgangers uit verschillende denominaties gaan bij toerbeurt voor in deze viering. Midden in de stad, doordeweeks, en open voor iedereen.

Van 17 november 2019 10:00 t/m 17 november 2019 11:15 :
Zondag na Pinksteren 28
Op deze "gewone" zondag is de liturgische kleur groen. In onze eucharistieviering lezen we uit 2 Makkabeeën 7, 2 Tessalonicenzen 3 en Lucas 20, 27-38 (over de verrijzenis). Viert u met ons mee? Na de viering treffen we elkaar bij de koffie en de thee. Welkom!

Van 17 november 2019 16:00 t/m 17 november 2019 17:00 :
Choral Evensong
Op zondag 17 november zal het koor van de anglicaanse kerk in Den Haag weer naar Delft komen voor een Choral Evensong. Deze keer zal ook hun interimpastoor the rev. Andrew Taylor met hen meekomen. Ik heb hem gevraagd in deze bijzondere muzikale dienst te preken. Daarnaast zal ook Betty Peters mee voorgaan. Deze viering is in het Engels.

Van 18 november 2019 20:00 t/m 18 november 2019 20:30 :
Meditatiegroep
Onze kerk biedt onderdak aan een groep die zich wijdt aan christelijke meditatie. Gemiddeld komen er elke maandagavond tien mensen bijeen. De meditatie begint stipt om 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur). Anders Meter verzorgt de inleiding en na een korte suggestie om te ontspannen zijn we 25 minuten stil. Rond 20:30 is het einde. De meditaties zijn onderdeel van Stadsklooster Delft.

Van 21 november 2019 19:15 t/m 21 november 2019 19:45 :
Oecumenisch avondgebed
Wekelijks oecumenisch avondgebed met ruimte voor stilte, bezinning en gebed. Voorgangers uit verschillende denominaties gaan bij toerbeurt voor in deze viering. Midden in de stad, doordeweeks, en open voor iedereen.

Van 24 november 2019 10:00 t/m 24 november 2019 11:15 :
Laatste zondag na Pinksteren
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar (ook wel de zondag van de voleinding) is de liturgische kleur groen. In onze eucharistieviering lezen we uit Maleachi 4, Openbaring 3 en Lucas 21, 5-19 (Jezus' rede over de laatste dingen). Bij deze viering is er kinderkerk. Viert u met ons mee? Na de viering treffen we elkaar bij de koffie en de thee. Welkom!

Van 25 november 2019 20:00 t/m 25 november 2019 20:30 :
Meditatiegroep
Onze kerk biedt onderdak aan een groep die zich wijdt aan christelijke meditatie. Gemiddeld komen er elke maandagavond tien mensen bijeen. De meditatie begint stipt om 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur). Anders Meter verzorgt de inleiding en na een korte suggestie om te ontspannen zijn we 25 minuten stil. Rond 20:30 is het einde. De meditaties zijn onderdeel van Stadsklooster Delft.

Van 25 november 2019 20:30 t/m 25 november 2019 21:30 :
Verdieping meditatie
Aansluitend aan de meditatiegroep gaan we verder met het boekje van Lex Boot, ‘Kleine Gids van de Christelijke Meditatie’.

Van 27 november 2019 20:00 t/m 27 november 2019 21:30 :
Gesprekskring oud-katholiek worden, zijn en blijven
Tweede van vijf avonden over de oud-katholieke kerk, voor mensen die nieuw zijn in onze kerk, maar ook een leuke opfrisser voor mensen die al langer mee draaien. Iedereen is van harte welkom! Overige data: 13 november, 11 december, 15 januari, 29 januari.

Van 28 november 2019 19:15 t/m 28 november 2019 19:45 :
Oecumenisch avondgebed
Wekelijks oecumenisch avondgebed met ruimte voor stilte, bezinning en gebed. Voorgangers uit verschillende denominaties gaan bij toerbeurt voor in deze viering. Midden in de stad, doordeweeks, en open voor iedereen.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties