Maand:  


Van 1 maart 2018 20:00 t/m 1 maart 2018 20:45 :
Meditatieve mis
In de veertig dagen op weg naar Pasen houden we op donderdagavond een meditatieve mis om 20.00 uur. Een viering van ongeveer drie kwartier rondom brood en wijn, waarbij een grote plaats is voor stilte.

Van 4 maart 2018 10:00 t/m 4 maart 2018 11:15 :
Derde zondag van de veertigdagentijd
In de veertig dagen op weg naar Pasen is de liturgische kleur het paars van bezinning. We lezen uit Exodus 20, Romeinen 7 en Johannes 2, 13-22 (reiniging van de tempel). Viert u met ons mee? Na de viering treffen we elkaar bij de koffie en de thee. Welkom!

Van 8 maart 2018 20:00 t/m 8 maart 2018 20:45 :
Meditatieve mis
In de veertig dagen op weg naar Pasen houden we op donderdagavond een meditatieve mis om 20.00 uur. Een viering van ongeveer drie kwartier rondom brood en wijn, waarbij een grote plaats is voor stilte.

Van 9 maart 2018 20:00 t/m 9 maart 2018 22:00 :
Pinksterproject: Gregoriaanse gezangen voor mannen
Op 9 maart starten de repetities voor het Pinksterproject, een zangproject voor mannen. Tenoren, baritons en bassen met enige zangervaring kunnen zich in dit project bekwamen op het gebied van gregoriaanse gezangen. Koorschool Delft organiseert dit i.s.m. de oud-katholieke kerk van Delft, waar de ingestudeerde gezangen zullen worden uitgevoerd met Pinksteren (20 mei 2018). In 8 repetities werken we aan toepasselijke stukken, in de Nederlandstalige versies uit het oud-katholieke gezangboek. Twee van de repetities worden als masterclass gegeven door benedictijnermonnik Adri Kortekaas, prior en koorleider van de Sint Adelbertabdij te Egmond; voor een daarvan gaan we naar de abdij, waar we zingen en aan een maaltijd deelnemen. Voor meer informatie over de repetitiedata, de masterclasses en aanmelding kunt u terecht bij de Koorschool Delft: http://koorschooldelft.nl/?p=volwassenen

Van 11 maart 2018 10:00 t/m 11 maart 2018 11:15 :
Vierde zondag van de veertigdagentijd
Op deze vierde van de zes zondagen op weg naar Pasen is de liturgische kleur roze: het licht van Pasen schijnt al door het paars van bezinning. We lezen uit Jozua 4, Efeziërs 2 en Johannes 6, 4-15 (wonderbare spijziging). Viert u met ons mee? Na de viering treffen we elkaar bij de koffie en de thee. Welkom!

Van 12 maart 2018 20:00 t/m 12 maart 2018 20:30 :
Meditatiegroep
Onze kerk biedt onderdak aan een groep die zich wijdt aan christelijke meditatie. Gemiddeld komen er elke maandag zo'n vijf mensen bijeen. De mediatie begint om 20:00 (inloop vanaf 19:45). Anders Meter verzorgt de inleiding en na een korte suggestie om te ontspannen zijn we 25 minuten stil. Rond 20:30 is het einde. De meditaties zijn onderdeel van Stadsklooster Delft.

Van 13 maart 2018 15:45 t/m 13 maart 2018 16:45 :
Meditatie in de Waalse kerk
Oude Delft 177, elke dinsdagmiddag, inloop is vanaf 15:45 uur en de meditatie van 16:00 stipt tot 16:45 uur. Informatie en opgave: Tina Geels, tel. 06-16119206 of cm.geels@planet.nl. Richtlijn voor de meditatie is de eenvoudige methode van het Innerlijk Gebed, zie: www.contemplativeoutreach.org De meditaties zijn onderdeel van Stadsklooster Delft.

Van 15 maart 2018 20:00 t/m 15 maart 2018 20:45 :
Meditatieve mis
In de veertig dagen op weg naar Pasen houden we op donderdagavond een meditatieve mis om 20.00 uur. Een viering van ongeveer drie kwartier rondom brood en wijn, waarbij een grote plaats is voor stilte.

Van 18 maart 2018 10:00 t/m 18 maart 2018 11:15 :
Vijfde zondag van de veertigdagentijd
In de veertig dagen op weg naar Pasen is de liturgische kleur het paars van bezinning. We lezen uit Jeremia 31, Hebreën 5 en Johannes 12, 20-33 ("als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft..."). Viert u met ons mee? Na de viering treffen we elkaar bij de koffie en de thee. Welkom!

Van 19 maart 2018 20:00 t/m 19 maart 2018 20:30 :
Meditatiegroep
Onze kerk biedt onderdak aan een groep die zich wijdt aan christelijke meditatie. Gemiddeld komen er elke maandag zo'n vijf mensen bijeen. De mediatie begint om 20:00 (inloop vanaf 19:45). Anders Meter verzorgt de inleiding en na een korte suggestie om te ontspannen zijn we 25 minuten stil. Rond 20:30 is het einde. De meditaties zijn onderdeel van Stadsklooster Delft.

Van 20 maart 2018 15:45 t/m 20 maart 2018 16:45 :
Meditatie in de Waalse kerk
Oude Delft 177, elke dinsdagmiddag, inloop is vanaf 15:45 uur en de meditatie van 16:00 stipt tot 16:45 uur. Informatie en opgave: Tina Geels, tel. 06-16119206 of cm.geels@planet.nl. Richtlijn voor de meditatie is de eenvoudige methode van het Innerlijk Gebed, zie: www.contemplativeoutreach.org De meditaties zijn onderdeel van Stadsklooster Delft.

Van 22 maart 2018 20:00 t/m 22 maart 2018 20:45 :
Meditatieve mis
In de veertig dagen op weg naar Pasen houden we op donderdagavond een meditatieve mis om 20.00 uur. Een viering van ongeveer drie kwartier rondom brood en wijn, waarbij een grote plaats is voor stilte.

Van 25 maart 2018 10:00 t/m 25 maart 2018 11:15 :
Palmzondag
In de veertig dagen op weg naar Pasen is de liturgische kleur het paars van bezinning, tijdens de palmpasenliturgie is de kleur rood. Buiten de kerk zullen we de palmtakken wijden om daarna met Jezus mee Jeruzalem binnen te trekken; een feestelijk moment. Tijdens de eucharistievering slaat de sfeer om en begint de Lijdensweek. We lezen uit Jesaja 50, Filippenzen 2 en het lijdensverhaal uit Marcus 14:1-15:47. Viert u met ons mee? Na de viering treffen we elkaar bij de koffie en de thee. Welkom!

Van 26 maart 2018 20:00 t/m 26 maart 2018 20:30 :
Meditatiegroep
Onze kerk biedt onderdak aan een groep die zich wijdt aan christelijke meditatie. Gemiddeld komen er elke maandag zo'n vijf mensen bijeen. De mediatie begint om 20:00 (inloop vanaf 19:45). Anders Meter verzorgt de inleiding en na een korte suggestie om te ontspannen zijn we 25 minuten stil. Rond 20:30 is het einde. De meditaties zijn onderdeel van Stadsklooster Delft.

Van 27 maart 2018 15:45 t/m 27 maart 2018 16:45 :
Meditatie in de Waalse kerk
Oude Delft 177, elke dinsdagmiddag, inloop is vanaf 15:45 uur en de meditatie van 16:00 stipt tot 16:45 uur. Informatie en opgave: Tina Geels, tel. 06-16119206 of cm.geels@planet.nl. Richtlijn voor de meditatie is de eenvoudige methode van het Innerlijk Gebed, zie: www.contemplativeoutreach.org De meditaties zijn onderdeel van Stadsklooster Delft.

Van 27 maart 2018 20:00 t/m 27 maart 2018 21:30 :
Benedictuskring
Gesprekskring samen met de Evangelisch-Lutherse gemeente, onder leiding van ds. Taco Smit.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties