Maand:  


Van 2 november 2017 09:00 t/m 2 november 2017 20:00 :
Allerzielen
Allerzielen, 2 november, is jaarlijks de dag waarop wereldwijd dierbare overledenen worden herdacht. Deze dag is de Oud-Katholieke Kerk (de Schuilkerk) van 09.00 – 20.00 uur open voor iedereen die een kaarsje wil aansteken. U kunt hiervoor vrij naar binnen lopen. Leerlingen van het Stanislascollege, locatie Krakeelpolderweg, zullen ook van deze gelegenheid gebruikmaken. Aan het einde van de dag, om 20.00 uur is er een eenvoudige gebedsviering. Tijdens deze viering zal er een moment van gedenken zijn, waarbij iedere aanwezige ook de gelegenheid heeft om een kaarsje aan te steken. Ook hierbij is iedereen van harte welkom op Bagijnhof 21, Delft!

Van 2 november 2017 20:00 t/m 2 november 2017 20:30 :
Gebedsviering allerzielen
Allerzielen, 2 november, is jaarlijks de dag waarop in kerken wereldwijd alle dierbare overledenen worden herdacht. Deze dag is de Oud-Katholieke Kerk, (De Schuilkerk), van 09.00 – 20.00 uur open voor iedereen die een kaarsje wil aansteken. U kunt hiervoor vrij naar binnen lopen. Aan het einde van de dag, om 20.00 uur is er een eenvoudige gebedsviering. Tijdens deze viering zal er een moment van gedenken zijn, waarbij iedere aanwezige ook de gelegenheid heeft om een kaarsje aan te steken. Ook hierbij is iedereen van harte welkom!

Van 5 november 2017 10:00 t/m 5 november 2017 11:15 :
Zondag na Pinksteren 26
Op deze "gewone" zondag is de liturgische kleur groen. We lezen uit Wijsheid 6, 1 Tessalonicenzen 2 en Matteüs 25, 1-13 (de gelijkenis van de dwaze en de wijze bruidsmeisjes). Viert u met ons mee? Na de viering treffen we elkaar bij de koffie en de thee. Welkom!

Van 6 november 2017 20:00 t/m 6 november 2017 20:30 :
Meditatiegroep
Onze kerk biedt onderdak aan een groep die zich wijdt aan christelijke meditatie. Gemiddeld komen er elke maandag zo'n vijf mensen bijeen. De mediatie begint om 20:00 (inloop vanaf 19:45). Anders Meter verzorgt de inleiding en na een korte suggestie om te ontspannen zijn we 25 minuten stil. Rond 20:30 is het einde.

Van 8 november 2017 20:00 t/m 8 november 2017 21:30 :
Gemeentevergadering
Gemeentevergadering zijn in de Nicolaaszaal

Van 11 november 2017 15:00 t/m 11 november 2017 16:00 :
Lampions maken voor Sint Maarten
Op zaterdag 11 november om 15.00 uur kun je in de Nicolaaszaal van de Oud–Katholieke kerk lampions maken. Diezelfde avond wordt om 19.00 uur de legende van Sint Maarten verteld. Dat gebeurt in de kerk. Daarna gaan we met onze zelfgemaakte lampions langs de deuren van het Bagijnhof.

Van 11 november 2017 19:00 t/m 11 november 2017 20:00 :
Optocht Sint Maarten
Op zaterdag 11 november om 15.00 uur kun je in de Nicolaaszaal van de Oud–Katholieke kerk lampions maken. Diezelfde avond wordt om 19.00 uur de legende van Sint Maarten verteld. Dat gebeurt in de kerk. Daarna gaan we met onze zelfgemaakte lampions langs de deuren van het Bagijnhof.

Van 12 november 2017 10:00 t/m 12 november 2017 11:15 :
Zondag na Pinksteren 27
Op deze "gewone" zondag is de liturgische kleur groen. We lezen uit Jesaja 48, 1 Tessalonicenzen 4 en Matteüs 25, 14-34 (de gelijkenis van de talenten). Viert u met ons mee? Na de viering treffen we elkaar bij de koffie en de thee. Welkom!

Van 13 november 2017 20:00 t/m 13 november 2017 20:30 :
Meditatiegroep
Onze kerk biedt onderdak aan een groep die zich wijdt aan christelijke meditatie. Gemiddeld komen er elke maandag zo'n vijf mensen bijeen. De mediatie begint om 20:00 (inloop vanaf 19:45). Anders Meter verzorgt de inleiding en na een korte suggestie om te ontspannen zijn we 25 minuten stil. Rond 20:30 is het einde.

Van 19 november 2017 10:00 t/m 19 november 2017 11:15 :
Zondag na Pinksteren 28
Op deze "gewone" zondag is de liturgische kleur groen. We lezen uit Ezechiël 34, 1 Tessalonicenzen 4 en Matteüs 25, 31-46 (het laatste oordeel / werken van de barmhartigheid). Viert u met ons mee? Na de viering treffen we elkaar bij de koffie en de thee. Welkom!

Van 19 november 2017 20:00 t/m 19 november 2017 21:30 :
Bijzondere getijdendienst in de Schuilkerk
Het Deense Hildegard Ensemble, dat gespecialiseerd is in de muziek van Hildegard von Bingen, draagt bij aan een bijzondere gebedsviering waarin de completen gezongen zullen worden. In de kloostertraditie vormen de completen de afsluiting van de dag. De viering zal deels in het Latijn (met Nederlandse vertaling) en deels in het Nederlands zijn. Naast de vaste onderdelen van de Completen zal het ensemble enige muziek van Hildegard von Bingen ten gehore brengen. Meer informatie over het Ensemble: www.hildegardensemble.dk

Van 20 november 2017 20:00 t/m 20 november 2017 20:30 :
Meditatiegroep
Onze kerk biedt onderdak aan een groep die zich wijdt aan christelijke meditatie. Gemiddeld komen er elke maandag zo'n vijf mensen bijeen. De mediatie begint om 20:00 (inloop vanaf 19:45). Anders Meter verzorgt de inleiding en na een korte suggestie om te ontspannen zijn we 25 minuten stil. Rond 20:30 is het einde.

Van 26 november 2017 10:00 t/m 26 november 2017 11:15 :
Laatste zondag na Pinksteren / zondag van de Voleinding
Op deze "gewone" zondag is de liturgische kleur groen. We lezen uit Daniël 12, 1 Tessalonicenzen 5 en Matteüs 24, 15-35 ("Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan."). Viert u met ons mee? Na de viering treffen we elkaar bij de koffie en de thee. Welkom!

Van 27 november 2017 20:00 t/m 27 november 2017 20:30 :
Meditatiegroep
Onze kerk biedt onderdak aan een groep die zich wijdt aan christelijke meditatie. Gemiddeld komen er elke maandag zo'n vijf mensen bijeen. De mediatie begint om 20:00 (inloop vanaf 19:45). Anders Meter verzorgt de inleiding en na een korte suggestie om te ontspannen zijn we 25 minuten stil. Rond 20:30 is het einde.

Van 28 november 2017 20:00 t/m 28 november 2017 21:30 :
Benedictuskring
Gesprekskring samen met de Evangelisch-Lutherse gemeente, onder leiding van ds. Taco Smit.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties