Maand:  


Van 3 oktober 2019 19:15 t/m 3 oktober 2019 19:45 :
Oecumenisch avondgebed
Wekelijks oecumenisch avondgebed met ruimte voor stilte, bezinning en gebed. Voorgangers uit verschillende denominaties gaan bij toerbeurt voor in deze viering. Midden in de stad, doordeweeks, en open voor iedereen.

Van 6 oktober 2019 10:00 t/m 6 oktober 2019 11:15 :
Zondag na Pinksteren 22
Op deze "gewone" zondag is de liturgische kleur groen. In onze viering van schrift en gebed lezen we uit Habakuk 3, 2 Timoteüs 1 en Lucas 17, 5-10 ("zou God geen recht verschaffen?"). Viert u met ons mee? Na de viering treffen we elkaar bij de koffie en de thee. Welkom!

Van 7 oktober 2019 20:00 t/m 7 oktober 2019 20:30 :
Meditatiegroep
Onze kerk biedt onderdak aan een groep die zich wijdt aan christelijke meditatie. Gemiddeld komen er elke maandagavond tien mensen bijeen. De meditatie begint stipt om 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur). Anders Meter verzorgt de inleiding en na een korte suggestie om te ontspannen zijn we 25 minuten stil. Rond 20:30 is het einde. De meditaties zijn onderdeel van Stadsklooster Delft.

Van 9 oktober 2019 19:45 t/m 9 oktober 2019 21:30 :
Lezing over de Bijbelse feesten, de joodse wortels van het christelijk geloof
Eerste van twee lezingen over de Bijbelse feesten en de verbinding van het christelijk geloof met haar joodse wortels. De lezingen worden verzorgd door Tineke Visser. Deze avond komen de Voorjaarsfeesten aan bod. Inloop vanaf 19:15h, aanvang lezing 19:45h.

Van 10 oktober 2019 19:15 t/m 10 oktober 2019 19:45 :
Oecumenisch avondgebed
Wekelijks oecumenisch avondgebed met ruimte voor stilte, bezinning en gebed. Voorgangers uit verschillende denominaties gaan bij toerbeurt voor in deze viering. Midden in de stad, doordeweeks, en open voor iedereen.

Van 13 oktober 2019 10:00 t/m 13 oktober 2019 11:15 :
Zondag na Pinksteren 23
Op deze "gewone" zondag is de liturgische kleur groen. In onze eucharistieviering lezen we uit Ruth 1, 2 Timoteüs 2 en Lucas 17, 11-19 (de farizeeër, de tollenaar en de kinderen). Viert u met ons mee? Na de viering treffen we elkaar bij de koffie en de thee. Welkom!

Van 13 oktober 2019 16:00 t/m 13 oktober 2019 17:00 :
Choral Evensong
Projectkoor En Chantant uit Brielle verzorgt deze middag een klassieke Engelse Evensong.

Van 14 oktober 2019 20:00 t/m 14 oktober 2019 20:30 :
Meditatiegroep
Onze kerk biedt onderdak aan een groep die zich wijdt aan christelijke meditatie. Gemiddeld komen er elke maandagavond tien mensen bijeen. De meditatie begint stipt om 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur). Anders Meter verzorgt de inleiding en na een korte suggestie om te ontspannen zijn we 25 minuten stil. Rond 20:30 is het einde. De meditaties zijn onderdeel van Stadsklooster Delft.

Van 16 oktober 2019 19:45 t/m 16 oktober 2019 21:30 :
Lezing over de Bijbelse feesten, de joodse wortels van het christelijk geloof
Tweede van twee lezingen over de Bijbelse feesten en de verbinding van het christelijk geloof met haar joodse wortels. De lezingen worden verzorgd door Tineke Visser. Deze avond komen de Najaarsfeesten aan bod. Inloop vanaf 19:15h, aanvang lezing 19:45h. De datum van deze lezing valt middenin het Loofhuttenfeest. Om naast het horen ook iets van dit feest te kunnen proeven, zullen er na afloop hapjes uit de joodse keuken geserveerd worden

Van 17 oktober 2019 19:15 t/m 17 oktober 2019 19:45 :
Oecumenisch avondgebed
Wekelijks oecumenisch avondgebed met ruimte voor stilte, bezinning en gebed. Voorgangers uit verschillende denominaties gaan bij toerbeurt voor in deze viering. Midden in de stad, doordeweeks, en open voor iedereen.

Van 20 oktober 2019 10:00 t/m 20 oktober 2019 11:15 :
Zondag na Pinksteren 24
Op deze "gewone" zondag is de liturgische kleur groen. In onze eucharistieviering lezen we uit Genesis 32, 2 Timoteüs 3 en Lucas 18, 1-8 (Jezus ontmoet Zacheüs). Viert u met ons mee? Na de viering treffen we elkaar bij de koffie en de thee. Welkom!

Van 20 oktober 2019 11:45 t/m 20 oktober 2019 13:00 :
Gemeentevergadering
Najaars-parochievergadering met o.a. agendapunten over de synode en het onderhoud van de kerk.

Van 21 oktober 2019 20:00 t/m 21 oktober 2019 20:30 :
Meditatiegroep
Onze kerk biedt onderdak aan een groep die zich wijdt aan christelijke meditatie. Gemiddeld komen er elke maandagavond tien mensen bijeen. De meditatie begint stipt om 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur). Anders Meter verzorgt de inleiding en na een korte suggestie om te ontspannen zijn we 25 minuten stil. Rond 20:30 is het einde. De meditaties zijn onderdeel van Stadsklooster Delft.

Van 24 oktober 2019 19:15 t/m 24 oktober 2019 19:45 :
Oecumenisch avondgebed
Wekelijks oecumenisch avondgebed met ruimte voor stilte, bezinning en gebed. Voorgangers uit verschillende denominaties gaan bij toerbeurt voor in deze viering. Midden in de stad, doordeweeks, en open voor iedereen.

Van 27 oktober 2019 10:00 t/m 27 oktober 2019 11:15 :
H. Ursula en metgezellinen
Op deze feestdag van onze patrones de H. Ursula is de liturgische kleur rood. In onze eucharistieviering lezen we uit Sirach 51, Openbaring 7 en Lucas 12, 4-12. Viert u met ons mee? Na de viering treffen we elkaar bij de koffie en de thee. Welkom!

Van 28 oktober 2019 20:00 t/m 28 oktober 2019 20:30 :
Meditatiegroep
Onze kerk biedt onderdak aan een groep die zich wijdt aan christelijke meditatie. Gemiddeld komen er elke maandagavond tien mensen bijeen. De meditatie begint stipt om 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur). Anders Meter verzorgt de inleiding en na een korte suggestie om te ontspannen zijn we 25 minuten stil. Rond 20:30 is het einde. De meditaties zijn onderdeel van Stadsklooster Delft.

Van 31 oktober 2019 19:15 t/m 31 oktober 2019 19:45 :
Oecumenisch avondgebed
Wekelijks oecumenisch avondgebed met ruimte voor stilte, bezinning en gebed. Voorgangers uit verschillende denominaties gaan bij toerbeurt voor in deze viering. Midden in de stad, doordeweeks, en open voor iedereen.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties