Tweede zondag na Epifanie

Begintijd 14 januari 2018 10:00

Eindtijd 14 januari 2018 11:15

Op deze 'gewone' zondag is de liturgische kleur is groen. We lezen uit Genesis 17, Romeinen 4 en Johannes 1, 43-51 (roeping van Filippus en Natanaël). Viert u met ons mee? Na de viering treffen we elkaar bij de koffie en de thee. Welkom! (Lees verder ...)

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties