Digitale retraite in de veertigdagentijd

De Veertigdagentijd is van oudsher niet alleen een tijd van vasten, maar ook van bezinning. De Bijbel heeft hier in de traditie altijd een grote plaats bij ingenomen. De Nederlandse en Vlaamse jezuïeten geven ons hier een mooie handreiking voor. Zij bieden de mogelijkheid deel te nemen een digitale retraite. Wie zich hiervoor inschrijft krijgt dagelijks via de mail een korte Bijbeltekst voorzien van een paar vragen ter overdenking en suggesties voor gebed. Het is mooi om deze digitale retraite individueel te doen, maar nog mooier als er een groepje mensen is met wie je zo nu en dan van gedachten kan wisselen. In de parochie willen we hier de mogelijkheid voor bieden. U wordt van harte uitgenodigd u in te schrijven via: www.ingatiaansbidden.org. U krijgt dan automatisch de dagelijkse teksten toegestuurd.

Op de woensdagavonden in de Veertigdagentijd is er na de meditatieve mis, om ongeveer 20.15, ruimte voor uitwisseling voor alle deelnemers aan de retraite. De mis en de retraitegroep zijn vanzelfsprekend ook los van elkaar te bezoeken.

Data: 13, 20 en 27 maart, 3 (in de Lutherse kerk) en 10 april.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties