Vieringen in januari

Op de eerste zondag van het jaar vierden we het hoogfeest van Epifanie. Hierna volgen twee “gewone” zondagen in de tijd van Epifanie, waarna we op 28 januari het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel, het feest van Lichtmis zullen vieren. Aan het begin van de viering zullen we in de Nicolaaszaal de kaarsen wijden, waarna we in processie de kerk binnen zullen trekken. ’t Baghijnekoor zal medewerking aan deze viering verlenen.

Zondag 7 januari: Epifanie.

Zondag 14 januari: Tweede zondag na Epifanie. We lezen Johannes 1, 43-51 (roeping van Filippus en Natanaël).

Zondag 21 januari: Derde zondag na Epifanie. We lezen Marcus 1, 14-20 (roeping van de eerste leerlingen).

Zondag 28 januari: Opdracht van de Heer in de tempel, het feest van Lichtmis.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties