Extra gemeentevergadering zondag 11 februari - met enquęte

Zondag 11 februari zal er een extra gemeentevergadering zijn. Na de viering zullen we even de tijd nemen om koffie te drinken, waarna de vergadering zal beginnen. Vanuit het kerkbestuur zal de huidige stand van zaken in de parochie worden toegelicht. Daarnaast zal ruim de tijd worden ingeruimd om met elkaar te spreken over de activiteiten in de parochie. We verzoeken u vriendelijk om de korte enquête die u hier kunt vinden in te vullen en op tijd in te leveren. De uitkomsten van de enquête zullen de leidraad zijn voor het gesprek op 11 februari.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties