Vieringen in de Paastijd

Christus is verrezen! In de Paasnacht vierden we de opstanding van de Heer. De Paastijd loopt door tot de vijftigste dag van Pasen, waarop we Pinksteren vieren. In deze tijd is de liturgische kleur het wit van het Paasfeest. In onze zondagse vieringen lezen uit het evangelie volgens Johannes. Daarbij lezen we teksten uit het Oude Testament, en elke zondag een fragment uit de eerste brief van Johannes.

Zondag 1 april - Eerste zondag van Pasen - viering in de Lutherse kerk (9:30h), met daarin de doop van Sapphire.

Zondag 23 april - Tweede zondag van Pasen - Jezus in gesprek met Thomas (Johannes 20:  24-31).

Zondag 30 april - Derde zondag van Pasen - Jezus in gesprek met Petrus (Johannes 21: 15-24).

Zondag 7 mei - Vierde zondag van Pasen - zondag van de goede herder (Johannes 10: 11-16).

Zondag 14 mei - Vijfde zondag van Pasen - zondag van de ware wijnstok (Johannes 15: 1-8).

Zondag 21 mei - Zesde zondag van Pasen - zondag van het gebod van de liefde (Johannes 15: 9-17).

Zondag 28 mei - Zevende zondag van Pasen - Jezus bidt voor zijn leerlingen (Johannes 17: 14-26).

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties